10 zajímavých faktů o španělštině

15.3.2023
Jazykové vzdělávání

Učit se jazyk je zábava. Než se však začnete učit nový jazyk, je důležité se seznámit s jeho kulturou, původem a vývojem tohoto jazyka. Proto jsem si pro vás připravila 10 zajímavých faktů o španělštině.

SPANELSTINA

1. Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě, po čínštině, s více než 460 miliony mluvčími po celém světě.

470 milionů španělsky mluvících lidí je rodilými mluvčími. Odhaduje se, že španělštinu jako cizí jazyk studuje více než 21 milionů studentů. Španělština je druhým nejstudovanějším jazykem na světě. Je úředním jazykem ve 22 zemích a mluví se s ní také v mnoha dalších zemích. Patří mezi ně i Spojené státy, kde je 45 milionů španělsky mluvících, což z nich činí druhou největší španělsky mluvící zemí na světě a očekává se, že se do roku 2050 se stane největší.

2. Španělština se vyvinula z latiny a má mnoho slov společných s ostatními románskými jazyky, jako je francouzština, italština a portugalština.

Španělština patří spolu s dalšími jazyky, jako je francouzština, italština a portugalština, do rodiny románských jazyků, jejichž základem je latina. Španělština z latiny odvozuje mnoho svých gramatických a syntaktických pravidel a přibližně 75 % španělských slov má latinské kořeny.

3. Španělská abeceda se skládá z 27 písmen, což zahrnuje písmeno "ñ" a dvojice "ch" a "ll".

Španělská abeceda má 27 písmen. Španělština často používá diakritická znaménka nad samohláskami, ale označená samohláska se nepovažuje za samostatné písmeno, jako je tomu u ñ. Až do reformy abecedy v roce 2010 byly hlásky ch a ll klasifikovány jako samostatná písmena.

4. Španělština má mnoho dialektů, včetně mexického španělštiny, argentinského španělštiny a španělštiny mluvené v Karibiku.

Nikdy přesně nebudeme vědět, kolik dialektů španělštiny existuje. Jen v Latinské Americe jich existuje 12. To se však násobí, protože někteří lidí, jejichž mluva spadá pod jeden oficiální dialekt, jako například Mexičané, mají jiná nářecí, které se lidí od ostatních v téže zemi. Člověk ze severu nemluví stejně jako Mexičan z jihu. Stějně tak různé vesnice, městečka a města na jihu mají různá nářečí, která se odlišují.

5. Španělština má dva názvy: Castellano a Español.

Španělé často označují svůj jazyk jako español a castellano, což je španělský výraz pro "kastilštinu". Používané termíny se mohou v jednotlivých regionech lišit a mohou také odrážet politické a společenské názory. V angličtině se termín "castilla Spanish" může používat pro označení jednotlivých dialektů španělštiny, kterými se mluví v severní a střední části Španělska. Příležitostně se tento termín používá volněji pro označení španělštiny, kterou se mluví ve Španělsku, na rozdíl od latinskoamerické španělštiny.

6. Španělština používá obrácené vykřičníky a otazníky.

Od většiny ostatních jazyků se liší používáním otazníků a vykřičníků. Španělština používá obrácené vykřičníky a otazníky ke zvýraznění vykřičníku nebo tázací části věty. Například: Jose, ¿adónde vas? - Jose, kam jdeš?

7. Stejně jako většina jazyků má i španělština svá jedinečná slova, která nelze přeložit do jiných jazyků.

Příklady mohou být:

Vergüenza Ajena: cítit se za někoho trapně, i když se on sám necítí trapně.

Empalagar: výraz, pokud vám někdy něco nechutnalo, protože to bylo příliš sladké

Sobremesa: ve Španělsku a latinskoamerických zemích je běžné zůstat po jídle u stolu a konverzovat s rodinou a přáteli u šálku kávy nebo vína.

8. Španělština je poetická a má dlouhá souvětí.

Při překladu z angličtiny do španělštiny se text pravděpodobně rozšíří o 15-25 %. Není to proto, že by španělská slova byla delší než anglická. Důvod tohoto rozšíření spočívá v tom, že španělština je poetičtější a expresivnější. Používá tedy více slov k popisu něčeho, co by angličtina pravděpodobně shrnula do jediného slova.

9. Španělština pod vlivem arabštiny.

Arabská vojska začala dobývat Pyrenejský poloostrov v roce 711 a přinesla do regionu arabské umění, architekturu a jazyk. Arabština se postupně mísila se starou španělštinou a stala se jazykem, kterým se mluví dnes. Když Španělsko v roce 1492 Araby vyhnalo, zůstalo v jazyce přibližně 8 000 arabských slov. Mnoho slov, která již ve španělštině znáte, pochází z arabštiny, například el alfombra (koberec), la almendra (mandle) a la almohada (polštář).

10. Španělština je fonetický jazyk.

To znamená, že se písmena vyslovují důsledně a každé písmeno představuje určitý zvuk. Španělština je pro začátečníky poměrně jednoduchý jazyk, zejména pokud jde o hláskování a výslovnost.


Zaujaly vás zajímavosti? Určitě se nezapomeňte podívat na naše kurzy španělštiny.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...