A cože to vlastně je ta metodička?

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

V dnešní době na nás neustále vyskakují názvy různých pracovních pozic… Máte občas problém název správně vyslovit, natož si představit, co se pod takovou pozicí může skrývat za pracovní povinnosti (resp. radosti).
Metodička jazykové výuky bude s největší pravděpodobností patřit k jedné z těch pozic, jejíž pracovní náplň je jaksi „netransparentní“… A proto pokud vás zajímá, jak vypadá pracovní náplň pozice metodičky jazykové výuky v IJV, určitě teď máte možnost dozvědět se více.

QUESTION_MARKS_1

Měsíc vždy končí a začíná pořádnou kontrolou

Měsíc pro metodičku vždy končí a začíná společně s lektory a jejich výkazy. Někteří z vás jistě vědí, jedná se o papír, který vám lektor dává vždy na konci každé hodiny k podepsání (potvrzení, že se hodina konala v daný den a danou dobu). Každý lektor se dostaví do kanceláře a nad výkazy se metodičkou stráví 15 až 20 minut. A co mě především na výkazech zajímá? Plnění studijního plánu a testování (vše v papírové podobě, ale také v IJV online systému). Společně s lektorem zkonzultujeme náplň jednotlivých kurzů a pokroky studentů. Pokud se dobírá učebnice, domluvíme se na nových titulech, které lektor v kurzu studentům nabídne. Když má lektor jakékoli dotazy ohledně plánování hodin a testování, nebo chce jen slyšet metodickou radu - jak na studenty, snažím se vždy poradit a najít pro daný dotaz nejlepší řešení.

Není kvalita jako kvalita

Jednou z mých oblíbených povinností jsou hospitace, které mám vždy s předstihem naplánovány na každý měsíc. Podle harmonogramu hospitací se pak u jednotlivých lektorů v hodinách objevuji. (Někteří z vás se se mnou možná již setkali.) Ano je to přesně tak, přijdu do výuky, kde strávím celou hodinu. Bedlivě sleduji dění, vše zapisuji do svého formuláře a dělám si poznámky. V den hospitace (popř. následující den) pak probíhá analýza hodiny, která je vedena formou dialogu, kdy se k hodině vyjádří lektor, já (jako metodička) a společně se bavíme o vedení hodiny a samozřejmě možnostech, jak hodinu a aktivity v ní zlepšit popř. zefektivnit. V IJV tedy neplatí zásada, že když se u někoho v hodině objevím, automaticky to znamená, že je někde problém. Pravidelně se totiž objevuji v hodinách u všech lektorů, a společně se pak snažíme, abyste měli připravenou pokaždé nejlepší, nejefektivnější a nejzábavnější hodinu.

Jak moc je důležité zaškolení nového lektora?

Další součástí mých pracovních povinností je zaškolení nového lektora do metodiky IJV a vytváření pravidelných školení pro všechny naše lektory. Nový lektor, který do IJV nastupuje, musí projít školením, které je zaměřeno nejen na organizační, ale také na metodickou stránku. Společně s novým lektorem se věnujeme otázkám metodiky IJV obecně (typům kurzů, jazykovým úrovním apod.). Samozřejmě se zabýváme i konkrétními tématy jako jsou přípravy na hodiny, psaní hodnocení, jazykové učebnice, školení apod. Zaškolením vše nekončí. Dále nového lektora sleduji, poskytuji mu podporu při plánování prvních hodin, posílám náslechy, dále si do měsíce naplánuji první hospitaci a jdu se podívat a ohodnotit kvalitu jeho hodin.

I na vzdělávání stávajících lektorů záleží

Když se řekne slovo školení, znamená pro mě také přípravu pravidelného školení pro všechny stávající lektory. Školení se konají každý měsíc - v polovině měsíce pro rodilé mluvčí (v angličtině) a další týden následuje školení v češtině. Témata pro školení nevytvářím pouze sama, ale vyvstávají ze spolupráce s lektory, kdy se snažím zjistit, která témata jsou pro ně přínosná a pomohou jim jejich hodiny ještě více zefektivnit. Často probíhají školení, ve kterých spolupracuji se zkušenými lektory. Ti prezentují své názory na vedení výuky, předvádějí vyzkoušené a prověřené aktivity, metody apod. Ukazují svým kolegům, že je v profesi vždy možnost zlepšení a zefektivnění kvality hodin. Je skvělé vidět, že se lektoři dále vzdělávají a zajímají se o to, jak pro vás (studenty) připravit obohacující hodiny, ve kterých se mnoho naučíte a které vás baví.

I metodička potřebuje k životu novinky…

Možnost poznání je bezedná, a proto jako metodička chodím na školení – sleduji nové trendy ve výuce jazyka (metody, učebnice, technické novinky apod.). Širokou nabídku matriálů a podpory vždy zhodnotím. Pokud je ve výuce podle mého uvážení cokoli nového a efektivního, zajistím nové učebnice, podpůrný materiál nebo cokoli technického do IJV knihovny popř. tříd.

Spolupráce bez hranic

Při přípravě nových kurzů spolupracuji s koordinátorkami a vybírám učebnice, připravuji odpovídající studijní plány a testování (popř. testy pro kurz). V neposlední řadě popisuji kurzy tak, aby si student udělal představu o metodice a náplni kurzu.

Samozřejmě, že nemáme jen stávající nabídku kurzů. Snažíme se uspokojit přání našich studentů a sledovat trendy moderní výuky. Proto také vymýšlíme nové kurzy a spolupracujeme na vzniku nových typů kurzů. Mou součástí spolupráce se stává vymyslet koncepci a připravit učebnici popř. materiál, který se bude ve výuce používat, seznámit lektory s typem kurzu a připravit pro ně školení tak, aby pochopili a věděli, co kurz obnáší, jak se na něj připravovat, apod.

Jako metodička nespolupracuji pouze s koordinátorkami, ale také s našimi lektory, kteří se zapojí do programu spolupráce. Společně s lektory připravujeme nové vlastní IJV materiály, které se používají v některých našich kurzech, kdy sloužím jako konzultant. Společně se dohodneme na typu materiálu (jazyku, jazykové úrovni, sylabu materiálu atd.) a dále konzultujeme strukturu jednotlivých lekcí, aktivit a především materiálu jako celku.

Lektoři samozřejmě vědí, že pokud mají jakýkoli dotaz spojený se vším výše zmíněným, mohou se kdykoli na cokoli přijít zeptat. Ráda vždy jako jejich metodička najdu odpověď, poradím a pomohu.

Jak jste si mohli přečíst, pozice metodičky jazykových kurzů je důležitou součástí týmu.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...