Co jste o řečtině nevěděli!

9.5.2023
Jazykové vzdělávání

Dneska se společně podíváme na 5 zajímavostí o řečtině, které vás zaručeně překvapí. Třeba ve vás probudí zájem natolik, že se rozhodnete přihlásit do našich ONLINE kurzů řečtiny.

GREEK

1. Latinka, koptská abeceda a cyrilice (mimo jiné) vycházejí z řecké abecedy.

Řecká abeceda se používá od 8. století př.n.l. Nejstarším příkladem řeckého písma, který jsme dosud našli, jsou nápisy na keramice a zlatý pohár známý jako Nestorův pohár.

2. 30 % anglických slov je řeckého původu.

Pravděpodobně znáte více řečtiny, než si myslíte.

Zde je jen několik příkladů:

Demokracie: z demos (δήμος, "lid") a kratos (κράτος, "moc").

Maraton: z řeckého města Marathon. Butter: od boútȳron ( βούτυρον, máslo)

Telephone: z telos a foní (τῆλε a φωνή "daleko" a "hlas").

3. Původně se psalo zprava doleva.

Starořečtina, stejně jako dnešní hebrejština a arabština, se psala zprava doleva. Poté prošla obdobím boustrophedonu, což znamená, že se střídaly řádky psané zprava doleva a zleva doprava. V současnosti se píše pouze zleva doprava.

4. Samohlásky byly poprvé použity v řecké abecedě.

Byla to první písemná soustava, která zahrnovala samohlásky – dříve se v psaném jazyce používaly výhradně souhlásky. Například fénická abeceda, z níž řecká abeceda vychází, používá pouze souhlásky. I dnes se v písmech, jako je arabština a hebrejština, samohlásky zcela vynechávají.

5. Slovo polyglot pochází z řečtiny.

Slovo polyglot, které označuje někoho, kdo mluví mnoha jazyky, pochází z řečtiny: poly znamená "mnoho" a glotta znamená "jazyk". Pokud se chcete stát polyglotem, nebo se chcete jen naučit řecky, popřemýšlejte o individuálních kurzech řečtiny u nás v IJV.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...