Efektivní návyky úspěšných studentů cizích jazyků

2.6.2021
Jazykové vzdělávání

Máte někdy pocit, že někomu cizí jazyky prostě jdou? Mají na ně talent? Prostě dosahují pokroků, aniž by se o to extra snažili? Věřte, že s talentem to nemá nic společného. Za rychlejším úspěchem je jen seznam bodů, které dodržují. Efektivně pak využívají čas a při učení jsou konzistentní. 

progress

Zkuste je vyzkoušet taky. 

  • Naplánujte si učení a buďte proaktivní

Položte si tyto otázky a upřímně si odpovězte: 

Co už vím?

Jaké jsou moje silné stránky? 

Na čem musím zapracovat?

Jakým oblastem bych se rád věnoval?

Co mně jde líp? Mluvení nebo čtení? 

Čeho chci dosáhnout na konci svého kurzu?

Čeho chci dosáhnout každý týden?

Když si položíte tyto otázky, pomůže vám to převzít odpovědnost za vaši cestu učením tím, že si uděláte svůj vlastní plán. Je velmi pravděpodobné, že studenti, kteří jsou aktivní a mají velký zájem o své učení, dosáhnou svých cílů.

  • Trochu risku neuškodí

Efektivním studentům nevadí udělat chybu nebo že zní hloupě, když mluví. 

Lidé často říkají, že děti se jazyky učí snadněji - není to pravda - je to tím, že se nebojí riskovat, zkusit to a nevadí jim mluvit s chybami. Jelikož se stále učí i svůj mateřský jazyk a  jsou zvyklí dělat chyby a být opravováni. Určitě víc než dospělí. 

Je velmi důležité riskovat, dělat chyby a poučit se z tohoto procesu. Nejprve se zaměříme na plynulost a poté opravujeme chyby a učíme se přesněji.

  • Pokládejte otázky a chtějte zpětnou vazbu

Kladení otázek znamená, že přebíráte odpovědnost za své učení a do učení se aktivně zapojujete. Když se během hodiny na něco zeptáte, někomu jinému ve vaší třídě se uleví, že jste se zeptali, protože se třeba styděl se sám zeptat. Když se zeptáte, nepomáháte jen sobě, ale i svým spolužákům. 

Kladení otázek vám pomůže sledovat váš výkon a poučit se z vašich chyb.

  • Trénujte, pilujte

Mimo svůj kurz mluvte, poslouchejte, čtěte, pište, co to jde. Dívejte se na Netflix, poslouchejte písničky, nebo třeba napište svému kamarádovi, jestli by si s vámi nechtěl 10 minut popovídat anglicky. Třeba na chatu nebo v kavárně. Poslechněte si podcast o jídle, přečtěte si článek o jídle.

Hlavním bodem je udržet cizí jazyk v chodu.

  • Sledujte pokrok

Sledujte svůj výkon a učte se ze svých chyb; veďte si různé tabulky, sešity. 

Zaměřte se na tyto oblasti: 

Jak mně jde gramatika?

Co slovní zásoba?

Výslovnost?

Na konci každé lekce přemýšlejte o zpětné vazbě, kterou vám dal lektor. Pokud je výslovnost slabinou, napište si to do části výslovnosti. 

Když se naučíte nové slovo, zapište si ho do části slovní zásoby. Vytvořte si vlastní slovník. 

Pokud budete sledovat svůj pokrok, můžete se soustředit na to, co vám jde nebo spíš nejde. 

  • Využijte mezery ve svých znalostech

Uvědomte si, že děláte maximum. Naučit se cizí jazyk je celoživotní cesta. A ta by pro vás měla být především zábava! 

My v IJV vám pomůžeme cestu usnadnit. :)

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...