Esperanto, znáte?

17.4.2023
Jazykové vzdělávání

Co to je Esperanto?

Esperanto je plánovým, uměle vytvořeným jazykem, který nepatří k žádnému národu. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro rovnocennou komunikaci mezi lidmi všech národností. Jedná se o nejrozšířenější z plánových jazyků.

ESPERANTO

Trocha historie 

Jazyk vymyslel polský židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof v roce 1887, kdy publikoval základy Esperanta. Jeho cílem bylo vytvořit neutrální jazyk pro mezinárodní komunikaci, který bude snadno naučitelný a použitelný a nebude tak diskriminovat mluvčí žádné národnosti. Při své snaze o vytvoření neutrálního jazyka je esperanto mixem mnoha jazyků. Zatímco slovní zásoba vychází především z románských a germánských jazyků, skladba a tvarosloví našlo inspiraci hlavně u slovanských jazyků, některé aspekty jazyka jsou pak velmi podobné asijským jazykům, jako je čínština, japonština apod. 

Komunita a dnešní stav jazyka 

Odhadnout, kolik lidí esperantem v současnosti hovoří, je složité, protože se nejedná o oficiální jazyk v žádné zemi, některé zdroje mluví o stovkách tisících, ale některé uvádí až dva miliony uživatelů esperanta. 

v současnosti nabyl jazyk na popularitě zejména díky internetu a výukovým platformám - jazyk se můžete učit například v populární aplikaci Duolingo a překlad do esperata nabízí i Google.  

Každý rok se pak koná i Světový kongres esperanta, ten letošní se bude pořádat v italském Turíně mezi 25. červencem a 5. srpnem. 

Další plánové jazyky? 

Esperanto nebylo jediným pokusem o uměle vytvořený jazyk. Mezi další patří například novial, který se u esperanta inspiroval, nicméně slovní zásobou a gramatikou vychází mnohem více z germánských jazyků. Dalším příkladem je třeba základní angličtina, která, jak název napovídá, vychází z angličtiny, ale snaží se jazyk co nejvíce zjednodušit. 

Světový univerzální jazyk? 

Plánové, uměle vytvořené jazyky představují zajímavé projekty lidí, jejichž cílem bylo vytvořit univerzální jazyk, kterým budou umět mluvit všichni bez větších problémů. Při této snaze autoři většinou kombinovali různé systémy slovotvorby, gramatiky atd. z různých světových jazyků. Možná ale právě tento nesourodý mix zabránil tomu, aby se z plánových jazyků a i z nejrozšířenějšího esperanta stala lingua franca moderní doby, jakou je angličtina. Zkrátka se zdá, že je stále jednodušší naučit se jeden systém jednoho jazyka, než se snažit pochopit dohromady německý slovosled, francouzské tvoření nových slov apod. Angličtinu a další světové jazyky můžete studovat i u nás v IJV, ať už ve skupině nebo individuálně

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...