I hardly work

24.8.2017
Jazykové vzdělávání

Přídavná jména a příslovce (adjectives / adverbs) se v angličtině chovají velice podobně jako v češtině.

adjectives

 

Která jsou která?

Existují různé druhy přídavných jmen a příslovcí, ale zjednodušeně lze říct, že na přídavná jména se ptáme otázkou "Jaký?" a na příslovce otázkou "Jak?".

 • Máme velký dům. (Jaký? Velký.) Mám starší sestru. (Jakou? Starší.) Netěším se na nový školní rok. (Jaký? Nový a školní.)
 • Odběhla rychle do pokoje. (Jak? Rychle.) Nejeď tak pomalu. (Jak? Pomalu.) Někdy se chová nesmyslně. (Jak? Nesmyslně.)

Jak je rozlišit?

Přídavná jména lze od příslovcí rozlišit dvěma jednoduchými způsoby - formálně nebo pozičně.

Formálně

Příslovce se v češtině tvoří od přídavných jmen pomocí přípon-e (-ě), -o nebo –y:

 • dobrý - dobře
 • rozumný - rozumně
 • hluboký - hluboko
 • anglický - anglicky

V angličtině se pravidelně tvoří pomocí přípony -ly:

 • nice – nicely
 • quick – quickly
 • wild – wildly

Pozičně

Zatím co přídavné jméno rozvíjí nadřazené podstatné jméno a obvykle stojí před ním, příslovce rozvíjí sloveso (přísudek) a obvykle stojí za ním. Porovnej:

 • Mám nové auto. vs. Mluvila tiše.
 • Potřebuji větší kancelář. vs. Psal anglicky jako pravý Angličan.

V angličtině je to to samé:

 • She's broken her left leg. vs. She drives very carefully.
 • We can expect some heavy rain. vs. They asked me indirectly about my opinion.

 

Výjimky

Nebylo by to pravidlo, kdyby nemělo výjimky. Nepravidelné příslovce (nejznámější): hard, fast a well.

 • My father has a fast car. vs. My brother drives very fast.
 • This is a hard exercise. vs. My boss works very hard.
 • Have a good day! vs. She sings very well.

Všimněte si, že pozičně je jasné, co je přídavné jméno a co příslovce.

 

Hard vs. Hardly

Perlička na závěr, dalo by se říct výjimka z výjimky. Existuje totiž slovo hardly. Ale pozor, má úplně jiný význam (byť etymologicky jsou ta slova příbuzná). Hardly znamená sotva, sotvaže, stěží.

Proto je velký rozdíl mezi větami:

I work hard. a I hardly work.

 

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...