Jak psát formální e-maily v angličtině?

9.12.2020
Jazykové vzdělávání

Psaní e-mailů je běžnou součástí našeho života. Používáme je v práci, osobním životě. Zvláště v obchodní sféře je e-mail často i naší vizitkou. Na základě naší zprávy si zákazník, ale třeba i nadřízený v práci dělá dojem o nás, o naší práci a našich komunikačních schopnostech.

Na to, jak napsat správně e-mail v češtině existuje řada návodů a odborných knih. Stačí praxe a cvik a výsledek se brzy dostaví. Co když ale potřebujeme napsat e-mail v angličtině? Přinášíme stručný výčet ustálených spojení a vět, se kterými určitě nenarazíte.

email

 • Pozdrav

Dear [Name],
Hello [Name],        

 • Začátek

I received your address from ...      and would like to   ...
Thank you for taking the time to [write to us/give us some feedback etc — something the customer has done for us].
Thank you for your email on [date].

 • Vysvětlení důvodu, proč píši

I wanted to tell you that… 
I am writing to tell you about ...
I’m writing to tell you that… 
This email is to confirm that... (e.g. This email is to confirm that we've received your payment.)

 • Představení hodnoty, kterou přináším

In this email, we wanted to give you a few links to articles that we've written that will help you get up to speed on how to use some of our best features. 
We brought together some of the best tutorials which…

 • Odkaz na předchozí komunikaci 

Thank you for your letter of March 15 ...
Thank you for contacting us.
In reply to your request ...

 • Žádost

We would appreciate it if you would ...
I would be grateful if you could...
Could you possibly tell us/let us have...

 • Komunikace o problémech a řešení

There seems to be a problem with the new feature. 
Issue number 35402 has been resolved. 
Here are the possible solutions:

 • Otázky

When would it be convenient for you to … ? 
Have you given any additional consideration to [topic]? 
Which option would work best for you? 

 • Výzva k akci

Are you considering [action]? (e.g. Are you considering upgrading to the new version?) 
Just book time on my calendar and I can answer all your questions on the product and pricing. 

 • Žádost o další kontakt

Could you please keep us updated on this? 
You can reserve a free consultation here [link] or just give us a call at  [number]
If you have any questions, please email or call me.

 • Poděkování

Thank you for your consideration. 
I appreciate that you [did something] (e.g. I appreciate that you took the time to give me these details.) 

 • Odkaz na přílohu emailu

I am enclosing (attaching) ...
Please find enclosed (attached) ...
You will find enclosed (attached)...

 • Slovo závěrem

If we can be of any further assistance, please let us know. 
For further details ...
If you require more information ...
Thank you for taking this into consideration.

 •  Rozloučení

Sincerely,
Best, 
Regards, 
Kind regards, 

Nenašli jste tu správnou frázi? Napište nám. A nebo ještě lépe, přijďte do jednoho z našich kurzů. I toto vás v IJV naučíme. 
Přejeme mnoho úspěšných e-mailů. 

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...