Jak se připravit na jazykové zkoušky

13.6.2024
Jazykové vzdělávání

Příprava na jazykové zkoušky může být náročná, ale s dobrým plánem a efektivními strategiemi můžete zvýšit své šance na úspěch.

Ať už se připravujete na zkoušky jako TOEFL, IELTS, DELE nebo HSK, důkladný a systematický přístup vám pomůže dosáhnout úspěchu. Následující tipy vám pomohou připravit se na jazykovou zkoušku co nejlépe.

13.6.2024

1. Pochopte strukturu zkoušky

Prvním krokem je seznámení se s formátem zkoušky. Jazykové zkoušky obvykle hodnotí čtyři základní dovednosti: čtení, psaní, poslech a mluvení. Každá zkouška má specifické požadavky a typy otázek. Například IELTS zahrnuje úkoly jako popis grafů ve psací části, zatímco TOEFL obsahuje integrované úkoly, kde musíte kombinovat poslech a čtení k napsání odpovědi.

Každá jazyková zkouška má zkrátka svou specifickou strukturu. Je důležité vědět, z jakých částí se zkouška skládá a jaký je formát jednotlivých úloh. Zjistěte si například:

 • Kolik částí zkouška obsahuje (poslech, čtení, psaní, mluvení).
 • Jaké typy úloh jsou v každé části (např. multiple choice, esej, rozhovor).
 • Jak dlouho trvá každá část.

2. Nastavte si reálný studijní plán​

Dobře strukturovaný studijní plán je klíčem k úspěchu. Sestavte si studijní plán, který bude rozvržený na několik měsíců před zkouškou. Rozdělte si učení na denní nebo týdenní úkoly, které budou zvládnutelné. Konzistence je klíčová; pravidelné každodenní studium je účinnější než intenzivní učení na poslední chvíli.

Rozdělte si přípravu do menších, zvládnutelných bloků a pravidelně se věnujte jednotlivým oblastem:

 • Poslech: Denně poslouchejte podcasty, sledovat filmy nebo seriály v daném jazyce.
 • Čtení: Čtěte noviny, časopisy, knihy nebo online články.
 • Psaní: Pravidelně pište eseje nebo deníkové záznamy.
 • Mluvení: Zapojte se do konverzačních klubů nebo najděte jazykového partnera.

3. Používejte autentické studijní materiály

Kvalitní studijní materiály jsou nezbytné. Používejte oficiální studijní materiály a cvičné testy od instituce, která zkoušku pořádá. Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby co nejlépe odrážely skutečné testové podmínky. Doporučuje se také využít doplňkové materiály, jako jsou gramatické příručky, slovníky a jazykové aplikace.

Investujte do učebnic, které jsou speciálně navrženy pro přípravu na vaši zkoušku. Kromě toho využijte online zdroje:

 • Oficiální webové stránky zkoušky (např. TOEFL, IELTS).
 • Aplikace pro učení jazyků (Duolingo, Memrise).
 • Online kurzy a videa na YouTube.

4. Rozvíjejte dovednosti pro jednotlivé části zkoušky

Věnujte čas procvičování čtení, psaní, poslechu a mluvení. Zde jsou některé konkrétní tipy pro každou dovednost:

Poslech

 • Denně poslouchejte autentické materiály v cílovém jazyce.
 • Zapisujte si nové slovíčka a fráze.
 • Trénujte poslech s porozuměním detailů i celkového kontextu.

Čtení

 • Pravidelně čtěte různé texty (noviny, články, beletrii).
 • Zkuste shrnout hlavní myšlenky textu vlastními slovy.
 • Zaměřte se na porozumění složitějších gramatických struktur a idiomatických výrazů.

Psaní

 • Pište eseje na různá témata.
 • Ujistěte se, že máte pevnou strukturu (úvod, hlavní část, závěr).
 • Požádejte někoho, aby vám dal zpětnou vazbu na vaše texty.

Mluvení

 • Zapojte se do jazykových kurzů, kde se klade důraz na mluvení.
 • Trénujte mluvení před zrcadlem nebo nahrávejte svůj hlas.
 • Najděte si konverzačního partnera nebo učitele.

5. Dělejte cvičné testy

Pravidelné simulace zkoušky vám pomohou zvyknout si na časový tlak a formát zkoušky. Najděte si vzorové testy a nastavte si časomíru. Po dokončení testu si pečlivě projděte správné odpovědi a analyzujte své chyby.

6. Zaměřte se na své slabiny

Identifikujte své slabé stránky a věnujte jim zvláštní pozornost. Pokud máte potíže s poslechem, ponořte se do různých audio zdrojů. Pokud je vaší slabinou psaní, zaměřte se na rozšiřování slovní zásoby a procvičování různých typů esejí.

7. Naučte se strategie pro skládání testů

Vypracujte si strategie pro zvládání různých typů otázek. Například se naučte techniky pro eliminaci nesprávných odpovědí v otázkách s výběrem odpovědí nebo efektivně strukturovat eseje. Správný časový management je klíčový, proto si procvičujte tempo, abyste mohli dokončit každou sekci v přiděleném čase.

8. Budujte slovní zásobu

Bohatá slovní zásoba je nezbytná pro všechny části jazykové zkoušky. Používejte kartičky, aplikace a seznamy slovíček k učení nových slov. Procvičujte jejich používání v kontextu, abyste si byli jisti jejich správným použitím.

9. Zůstaňte pozitivní a sebevědomí

Udržování pozitivního přístupu může významně ovlivnit váš výkon. Věřte ve své schopnosti a zůstaňte motivovaní během celé přípravy. Techniky zvládání stresu, jako je hluboké dýchání, meditace nebo lehké cvičení, vám mohou pomoci udržet si klid.

10. Připravte se na Den D

Nakonec se ujistěte, že jste dobře připraveni na den zkoušky. Zjistěte, kde se zkouška koná, připravte si všechny potřebné dokumenty a dobře se vyspěte. Dejte si výživnou snídani, abyste měli dostatek energie, a dorazte na místo včas, abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli.

Příprava na jazykové zkoušky vyžaduje odhodlání, strategii a konzistentní úsilí. Pochopením struktury zkoušky, vytvořením solidního studijního plánu a procvičováním všech čtyř jazykových dovedností můžete zvýšit svou šanci na úspěch. Nezapomeňte využívat autentické materiály, pravidelně dělat cvičné testy a udržovat pozitivní přístup po celou dobu přípravy. S těmito strategiemi budete na nejlepší cestě k dosažení svých jazykových cílů. Hodně štěstí!

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...