Jak se připravit na maturitu z němčiny

9.3.2022
Jazykové vzdělávání

Pomalu se blíží čas maturit. Pokud jste si zvolili maturitu z němčiny a nevíte co vás čeká, po přečtení našeho článku vás už nic nepřekvapí! 

ABITUR

Z němčiny můžete skládat buď školní maturitu nebo státní maturitu. Školní maturitu si jednotlivé školy tvoří samy a je tak možné, že její podoba bude na každé škole trochu jiná. V tomto článku se z tohoto důvodu tedy zaměříme na státní maturitu, která je na všech školách stejná.

Stejně jako všechny jazykové zkoušky, i maturitní zkouška z němčiny se skládá ze tří částí, kterými jsou: didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Každá část se plní v jiný den, přičemž obvykle platí, že didaktický test a písemná práce se píšou ve společném termínu pro všechny školy, zatímco termíny ústní zkoušky si volí každá škola sama. Každá část má sama o sobě různou váhu v rámci celkového hodnocení, ovšem pro splnění maturitní zkoušky je zapotřebí úspěšně složit všechny tři části. Pokud některou z částí nesplníte, opakujete pouze tu část, kterou jste nezvládli. Podíváme se tedy na všechny části trochu podrobněji. :)

Didaktický test

Tento test se sám o sobě dělí ještě na dva subtesty a to na poslech a čtení, přičemž na poslech je 40 minut a na čtení 60 minut. Při testu dostanete testový sešit, do kterého si můžete zapisovat různé poznámky, a také záznamový arch, do kterého zaznamenáte správně odpovědi. Kromě psacích potřeb nejsou povoleny žádné další pomůcky, to znamená žádné slovníky ani jiné jazykové příručky. Abyste si lépe uměli představit co vás čeká, můžete se podívat na testy a zadání z minulých let, které jsou volně dostupné na oficiálních stránkách Cermatu.

Písemná práce

I písemná práce se dělí na další dvě části a to konkrétně na dlouhý text a krátký text, přičemž dlouhý text musí obsahovat 120 až 150 slov a krátký text 60 až 70 slov. Na obě části máte dohromady 60 minut a důležité je získat 16 a více bodů za obě dvě písemné práce dohromady. Za dlouhý text lze získat maximálně 24 bodů a za krátký text 12 bodů. Narozdíl od didaktického testu je k této části povolen slovník (pozor, ten ale nesmí obsahovat kapitoly věnované psanému projevu). Nejčastěji se jedná o zadání dopisu (formálního i neformálního), článku nebo vyprávění. 

Ústní zkouška

Ústní část se dělí dokonce na 4 další části, zato je ze všech částí nejkratší. Celá ústní zkouška trvá celkem 15 minut a obsahuje interview na všeobecné téma (2,5 minuty), samostatný ústní projev s využitím obrázků (4 minuty), ústní projev na specifické téma (5 minut) a rozhovor (3 minuty). Pro tuto část je také povolený slovník, ovšem nejdůležitější je naučit se souvisle mluvit a reagovat a naučit se základní fráze související s popisem (to se bude hodit na popis obrázku). Pozor, studenti tuto část maturitní zkoušky velmi často podceňují. Když se ovšem poctivě připravíte, tato část pro vás může být hračka. :)

Teď už víte jak zhruba bude vaše zkouška probíhat a nezbývá než se pomalu začít připravovat. Naším největším doporučením je opravdu projít si zadání z minulých let, nepodcenit svou přípravu a zároveň se příliš nestresovat. :)

Držíme palce!

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...