Kvalita vždy na prvním místě!

1.9.2011
Jazykové vzdělávání

Už jste se někdy zamýšleli nad tím, zda jsou vaše hodiny angličtiny, němčiny nebo třeba ruštiny, na které chodíte, kvalitní, a odváděná práce lektora stojí opravdu za to? Posoudit, jak hodiny probíhají, a to, zda jsou vedeny kvalitně, není vždy úplně jednoduché.

 

QUALITY

 

V mnoha jazykových školách to funguje následovně: lektor se najme, dostane kurzy, dělá svoji práci a v hodinách předvádí, co umí. O kvalitu výuky se většinou začne někdo zajímat až v případě, kdy jsou studenti s výukou nespokojeni. V IJV se snažíme neřešit kvalitu výuky až poté, co se objeví problém! Ve všech hodinách vám chceme poskytnout to nejlepší, a proto se zajímáme o kvalitu výuky v průběhu celého roku. Jak kontrolu kvality hodin zajišťujeme? Prováděním pravidelných hospitací! Ráda bych vám proto osvětlila, co termín hospitace v IJV znamená, a jak na hospitaci nahlížíme.

 

Co je to hospitace?

Hospitací se rozumí návštěva metodičky jazykových kurzů ve vybrané hodině. Metodička pozoruje jednotlivé, předem stanovené jevy, a poté poskytuje lektorovi zpětnou vazbu k jeho výkonu v dané hodině.

 

Jak u nás hospitace probíhá?

Na každý měsíc si předem vytvořím plán hospitací. Lektoři vědí, že jim svou plánovanou návštěvu v některé z hodin neoznámím předem. Všichni chápou, že v IJV slouží hospitace především k rozvoji vlastního profesního růstu, a proto, když se objevím před hodinou, setkávám se u lektorů nikoli se zděšením v očích, ale s úsměvem a vřelým přivítáním. Přijdu do třídy, vyberu si místo tak, abych co nejméně svou přítomností narušovala dění v hodině (studentům samozřejmě vždy vysvětlím důvod své návštěvy). Sedím, pozoruji a především si zapisuji své postřehy. Vždy se účastním celé hodiny tak, abych hodinu sledovala od jejího začátku až do úplného konce, a mohla lektorovi poskytnout co nejlepší zpětnou vazbu. Mám připravený formulář pro hodnocení lektorova výkonu v hodině, ve kterém sleduji pro výuku zásadní jevy (jako např. zadávání instrukcí - jejich srozumitelnost, posloupnost; jak probíhá výklad nového gramatického jevu, zda studenti vše chápou nebo ne; dále mě např. zajímá zvolená forma opravy chyb apod.). Věřte nebo ne, zásadních oblastí, které mě z metodického hlediska v hodině zajímají, mám stanoveno dvacet. Po hodině si s lektorem domluvím termín, kdy budeme společně analyzovat daný výkon.

 

Kritika? Ne! Konstruktivní kritika? Ano!

Po zhlédnutí dané hodiny si nejprve zpracuji své poznatky a postřehy, vše si samozřejmě pečlivě zaznamenám do formuláře. Smyslem hospitace v IJV není někoho překvapit, znervóznět nebo dokonce kritizovat. Lektor společně s metodičkou stráví většinou více jak hodinu důkladným rozborem dané hodiny, který probíhá formou otevřeného dialogu. Lektor se nejdříve vyjádří k tomu, co se v hodině odehrálo. Bavíme se společně o tom, jaké byly stanoveny cíle pro danou hodinu, zda byly tyto cíle splněny, co se v dané hodině lektorovi podle jeho úsudku povedlo a samozřejmě, co by možná stálo k zamyšlení/ke zlepšení. K lektorovým poznámkám připojím své postřehy o tom, co bylo z metodického hlediska výborně provedeno, a přidám také připomínky k oblastem, které by v hodině mohly fungovat lépe. Navrhnu několik možností pro jejich zlepšení, popř. ještě větší zefektivnění. V závěru našeho rozhovodu se společně vždy shodneme na oblastech, kterým se bude lektor věnovat a ve kterých se bude dále zlepšovat.

 

I cesta může být cíl!

V IJV vnímáme hospitaci v první řadě jako možnost pro profesní růst. Málokterý lektor/málokterá lektorka v dnešní době dostane komentář k tomu, jak byla jeho/její hodina vedena, a k tomu, jak možná ještě lépe připravovat hodiny pro své studenty, nebo na co se ve svých hodinách více či méně soustředit. Hospitace nám nesporně slouží jako nástroj pro kontrolu kvality výuky. Výsledky hospitací nám pomáhají nejen k tomu, abychom si vytvořili jasnou představu o stylu učení a vedení výuky našich lektorů a lektorek, ale také hrají prim při výběru nejlepšího lektora a nejúžasnější lektorky právě pro váš kurz!

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...