Maďarsky se můžete naučit i vy!

22.9.2022
Jazykové vzdělávání

Chystáte se vycestovat do Budapeště či jiných maďarských krás a bojíte se, že s angličtinou nepochodíte? Je načase naučit se maďarsky! Ačkoliv tato řeč z uralské jazykové rodiny působí strašidelně a leckomu se může zdát, že v oněch dlouhých slovech nespočívá žádný smysl, zaručuji vám, že nepotřebujete být jazykoví géniové, abyste si maďarštinu osvojili.

Proč se nám maďarština zdá tolik složitá?

Maďarština patří do uralské jazykové rodiny, přesněji do její ugrofinské větve. Tam se řadí též některé severoevropské jazyky, jako jsou estonština a finština, přes jistou podobnost v mluvnici se však od maďarštiny diametrálně liší. Geograficky obklopují maďarštinu především slovanské, germánské a románské jazyky, které se díky historickému střetávání kultur podobají maďarštině pouze neznatelnou částí slovní zásoby. Maďarština není světově rozšířený jazyk a až na výjimky se s ní mluví pouze v Maďarsku.

Všechny tyto faktory způsobují, že je pro nás maďarština nepoznanou řečí a je velmi neobvyklé s ní přijít do styku v běžném životě. Jelikož nejsme zvyklí slýchat maďarská slova ani fráze a jejich znění se v ničem nepodobá nám známým jazykům, je lehké konstatovat, že bychom se nikdy nebyli schopni maďarsky naučit. Kdybychom ovšem vídali maďarské výrazy už od dětství, stejně jako vídáme například angličtinu nebo němčinu, nebyli bychom z ní ani zdaleka tolik vyděšení. Tudíž je přesvědčení, že maďarštinu dokážou ovládnout pouze lidé, kteří jsou na jazyky velmi talentovaní, mylné.

Jak se strachu z maďarštiny zbavit?

Je třeba brát na vědomí, že kráčíte do oblasti řeči, v níž alespoň ze začátku nebudete poznávat téměř nic ze slovní zásoby a nebudete mít možnost pomoct si jiným podobným jazykem, který již znáte. Takové uvědomění může být pro mnoho studentů demotivující. Pokud si však nastavíte mysl tak, že právě díky tomuto rysu maďarštiny máte možnost učit se zcela výjimečný jazyk, začnete brát učení spíše jako zábavu než jako nepřekonatelnou výzvu.

Každé další slovo a gramatika bude klíčem ke dveřím zcela nového světa, který vám navždy změní styl myšlení. Čím odlišnější jazyk od toho rodného se učíme, tím lépe dokážeme nad věcmi uvažovat z více úhlů. Češi mají navíc jakožto mluvčí slovanského jazyka jistou výhodu. Přestože je totiž česká gramatika jiná od maďarské, jsme zvyklí na mnoho gramatických kategorií a změn, kterým například rodilí mluvčí angličtiny přicházejí na kloub o trochu déle.

Pojďme se naučit pár základních frází!

Až si příště budete užívat dovolenou procházkami po nádherných ulicích Budapeště, zkuste v komunikaci s místními nahradit angličtinu maďarštinou. Tamější obyvatelé jsou na svou řeč zaslouženě pyšní a sami si uvědomují, jak obtížná se maďarština jiným národům zdá. Proto náležitě ocení vaši snahu, i kdybyste snad něco málo popletli. U následujících frází na vás kromě významu čeká v hranatých závorkách také výslovnost, a tak se nebojte Maďary oslnit alespoň pozdravem.

- Szia! [sia] = Ahoj! (můžete použít při pozdravu i při loučení)
- Sziasztok! [siastok] = Ahoj! (též při pozdravu i při loučení, ale oslovujeme více lidí)
- Jó napot! [jó napot] = Dobrý den!
- Viszontlátásra! [visontlátášra] = Na shledanou!
- Kérek szépen [kérek sépen] = Prosím pěkně
- Köszönöm szépen [kesenem sépen] = Děkuji pěkně
- Nem értem [nem értem] = Nerozumím
- Igen [igen] = Ano
- Nem [nem] = Ne
- Magyarország [maďarorság] = Maďarsko
- Csehország [čehorság] = Česko

Po naučení těchto frází už vaše cesta s maďarštinou může jen pokračovat. Věřte, že po návštěvě Maďarska si ještě dlouho na jinou zemi ani nevzpomenete. Viszontlátásra!

Obecná maďarština

když hledáte od všeho trochu
1 termín
od 5 590,-

Autor
článku

Denisa Draxlerová

Mohlo by se hodit...