Oznámil nám, že příště píšeme test

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

„Dnes opravdu nemám čas, na hodinu nejdu, musím konečně zajít do banky.“  Přistihli jste se někdy, že jste použili některou z podobných výmluv právě v době, kdy jste ve své hodině angličtiny, němčiny, španělštiny nebo ruštiny měli psát test? Pokud se učíte cizí jazyk, určitě jste se mnohokrát zaobírali myšlenkou, že se vám prostě nechce. Raději jste si přiznali, že pro vás bude jednodušší se testu vyhnout, ale do banky jste nakonec stejně nedošli.
Testování má o vašich znalostech a schopnostech v cizím jazyce prozradit mnoho. Existují různé druhy testů, zaručeně se však nejčastěji setkáte s průběžnými testy, které mají ukázat, jak jsou na tom vaše dovednosti a znalosti po jednotlivých kratších či delších úsecích. Určitě si vzpomenete na moment, kdy vám lektor v hodině oznámí, že jste probrali lekci a že vás příští hodinu čeká test.TEST TAKING

 

Proč se vám prostě někdy nechce?

Většinou nemáte chuť psát test kvůli vašim pocitům, že se v testu objeví něco, čemu jste se s lektorem v hodině nevěnovali, že vás v testu překvapí něco, co jste nikdy neprobírali, nebo že nebudete něčemu rozumět a nebudete moci správně cvičení vyplnit, popř. odpovědět na otázku. Jednoduše jste z těchto pocitů ve stresu. Test budete vyplňovat sami a nikdo (lektor ani kolegyně) vám nepomůže najít správnou odpověď. Obáváte se, jak test dopadne? Jaký bude výsledek vašeho snažení? Je důležité si uvědomit, že pokud na test nebudete sami pouze se svými znalostmi, nikdy nezjistíte, jak jste dobří a jak se vaše znalosti v angličtině, němčině, francouzštině nebo ruštině opět rozrostly.

Je vůbec důležité průběžné testy psát?

Testování má ve výuce cizího jazyka nezastupitelnou roli. Cizí jazyk se učíte průběžně, proto je vždy nutné vidět výsledek, který nejen vám, ale i vašemu lektorovi ukáže, jak jsou na tom vaše znalosti. Je důležité, abyste viděli, ve kterých oblastech jste vše bez problémů zvládli, nutná je také informace, ve kterých okruzích potřebujete probranou látku více procvičit popř. zopakovat. Testy a jejich výsledky neslouží pouze jako informace pro vás, ale také pro vašeho lektora. I pro něj je výsledek vašeho testu jakýmsi zrcadlem kvality jeho výuky a dovedené práce. Lektor by vám po testu a jeho opravě měl sdělit, co jste zvládli a čemu se budete v hodinách ještě věnovat.

Jak se mám na test připravit?

Pokud jste se rozhodli naučit se jakýkoli cizí jazyk, buďte k sobě upřímní, snažte se navštěvovat pravidelně hodiny a aktivně se v nich účastněte dění. Najděte si čas na vypracování domácích úkolů. Když se budete s cizím jazykem potkávat pravidelně, opravdu se vám to vyplatí. V jazykových kurzech v IJV nikdy nebudete z testu ve stresu. Pro každý kurz cizího jazyka jsou vypracovány studijní plány, které přesně určují, kdy budete test psát. Obsah testů vás nikdy nepřekvapí, vždy koresponduje s probranou látkou, které jste se v hodinách věnovali.

A proto neberte test jako nutné zlo, ale jako pomocníka, který vždy bezpečně odhalí, jaký pokrok jste v cizím jazyce opět udělali. Buďte k sobě upřímní, navštěvujte hodiny a snažte se potkávat s cizím jazykem co nejvíce, určitě vás pak před hodinou angličtiny už nikdy nenapadne myšlenka, že nemáte čas a musíte zajít do banky.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...