S pravidelnými výstupy budete v obraze

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

Kdykoliv do něčeho investujeme peníze, chceme mít o svých investicích přehled a pocit, že jsme udělali správnou volbu. Stejně tak by tomu mělo být i u jazykových kurzů. Ať už investujete do svého vzdělání v rámci individuálního kurzu nebo do vzdělání svých zaměstnanců v rámci firemní výuky, mělo by být samozřejmostí, že víte, jak vaše kurzy probíhají. Měli byste se v pravidelných intervalech dozvídat o průběhu hodin, o jejich rušení či o docházce svých zaměstnanců, ale i například o výsledcích testů a jejich pokroku. V IJV jsme k tomuto účelu vyvinuli několik postupů včetně online systém IJV24, který kontrolu vašich kurzů umožňuje.

MONITORING

Každý den…

…můžete v systému IJV24 kontrolovat stav kurzů. V přehledné tabulce se dozvíte den i hodinu, na kdy se jednotlivé kurzy konají, a pokud se vám zrovna nehodí mít zítra třeba angličtinu, můžete pomocí jednoho kliknutí myši objednanou hodinu zrušit. V případě, že si s něčím nebudete vědět rady nebo se budete chtít na něco zeptat, nám také prostřednictvím IJV24 můžete kdykoliv poslat „rychlý dotaz“, na který vám v pracovní dny okamžitě odpovíme.

Každý měsíc…

… zpracováváme docházku, kterou zaznamenávají lektoři na hodině. Máte proto přehled, kolikrát hodina proběhla a kdo se jí účastnil. Stejně pravidelně doplňujeme i studijní plán kurzu, tedy to, co se na hodině probralo. Dozvíte se například, jestli výuka v kurzu probíhá podle plánu, jestli jsou studenti napřed nebo dochází k nějakému zpoždění.

Každé 3 měsíce…

… v kurzech zadáváme pravidelné testy, kterými ověřujeme pokrok studentů v kurzu. Na začátku školního roku, tj. v září či v říjnu, testujeme pomocí vstupního testu úroveň studentů v kurzu. Na konci školního roku, tj. v červnu, pak výsledky srovnáme s výsledky výstupního testu, což nám umožňuje přesně určit, jakého pokroku studenti během roku dosáhli. V průběhu kurzu pak studenti absolvují ještě dva další dílčí testy z probírané látky, které jak jim, tak jejich lektorům ukážou, kde je „tlačí bota“ a co je potřeba ještě procvičit.

Každý půlrok…

… připravují lektoři pro své studenty detailní hodnocení, ve kterém hodnotí jejich jazykové schopnosti a jejich pokrok, včetně toho jak zvládají probíranou gramatiku a slovní zásobu, jak plní domácí úkoly a jak spolupracují v hodině. Každý půlrok pro vás navíc zpracujeme zprávu, ve které vyhodnotíme veškerá data, která získáme v průběhu pololetí. Průběžné hodnocení obsahuje docházku studentů v procentech, výsledky testů, dosažený pokrok i celkové zhodnocení kurzů z organizační i metodické stánky.

Pokud máte pocit, že vás informacemi zahltíme, vězte, že tomu tak není. Přeci není nad to mít o všem podrobný přehled a to hned z první ruky. S pravidelnými výstupy totiž budete opravdu v obraze a nic vás nepřekvapí. V IJV vám takový luxus rádi a pravidelně umožníme.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...