Status studenta ve školním roce 2013/14

8.2.2013
Pomaturitní studium

V poslední době se pojem status studenta skloňuje snad ve všech pádech.  

Status studenta mají všichni žáci a studenti základních, středních a vysokých škol. 
Ještě v tomto školním roce je pak status studenta přiznán studentům pomaturitních kurzů, pokud takový kurz organizuje škola, která je uvedena ve zvláštní vyhlášce Ministerstva školství. 
Jenže právě tento bonus by měl v příštím školním roce, tedy 2013/14 skončit a budoucím studentům pomaturitních kurzů hrozí, že o status studenta přijdou.

GROUP COURSE

K čemu je status studenta dobrý?

Pokud jste studentem, máte určité výhody, které nestudenti nemají. Za zmínku stojí třeba zdravotní pojištění. To za studenty platí stát. Jako student máte také mírné úlevy na dani a můžete využívat studentských slev, třeba v hromadné dopravě.

Jak to bude se statusem studenta u pomaturitních kurzů ve školním roce 2013/14?

Těžko říct. Pravdou je, že podle stávajících předpisů studenti pomaturitních kurzů v příštím školním roce status studenta mít nemají. Odborná veřejnost se přirozeně snaží takový stav zvrátit. Obě profesní asociace jazykových škol vedou jednání s Ministerstvem školství i se zástupci Ministerstva práce. Vzniklo také občanské sdružení Zachraňte pomaturitní studium, jehož cílem je zachovat pomaturitní studium v současné podobě, tedy se zachováním statusu studenta.

V současné době se také připravuje novela zákona o státní sociální podpoře, podle níž by status studenta mohl být zachován. O tom, zda novela úspěšně projde legislativním procesem, je ovšem možné pouze spekulovat. Ve hře jsou také dočasná překlenovací řešení pouze pro příští rok. Ani výsledek o nich není možné předjímat.

Co když bude status studenta zrušen?

Pomaturitní jazykové kurzy se rozběhnou stejně, jako se rozběhly v loňském roce.

Stále to budou kurzy, ve kterých studenti pod vedením kvalifikovaných lektorů dokážou to, co na střední škole nedokázali. Totiž naučit se cizí jazyk, a to téměř od A do Z.

Do pomaturitního studia budou směřovat zájemci o mezinárodní jazykové certifikáty, kteří stojí o to, aby je připravovali jen ti nejlepší jazykoví lektoři. Kurzy zůstanou výborným odrazovým můstkem pro neúspěšné uchazeče o vysokoškolské studium, kteří si před dalším pokusem chtějí výrazně rozšířit jazykové kompetence. Vhodné budou také pro ty, kteří se připravují na budoucí povolání, neboť jejich šance na trhu práce bude se znalostí cizího jazyka výrazně vyšší. A skvělé budou třeba i pro studenty bakalářských oborů, kteří cítí, že jejich jazyková výuka na vysoké škole není dostatečná.

Pomaturitní kurz jako výběrové studium

Samozřejmě lze předpokládat, že studentů, kteří do „pomaturitka“ chodili jenom proto, že měli status studenta a stát za ně hradil zdravotní pojištění, o něco ubude.

Domnívám se ale, že ke studiu se budou ještě více hlásit vysoce motivovaní studenti, kteří hledají skutečně kvalitní vzdělání. Tento trend je možné vypozorovat již nyní. Mezi našimi studenty je řada talentů a jsme hrdí na to, že naše studenty úspěšně připravujeme na různé typy jazykových zkoušek, a to i na ty nejvyšší. Věřím, že jejich práce a investice se v budoucnu bohatě zúročí.

O tom, jak již nyní připravujeme nový ročník pomaturitních kurzů, vás budeme informovat v dalším článku. Sledujte náš blog, anebo nás sledujte na facebooku.

Obecná angličtina

když hledáte od všeho trochu

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...