Tlumočník vs. překladatel

9.8.2022
Různé

Pokud tě zajímá studium jazyků, možná je dobré se zkusit zaměřit na jeden konkrétní jazyk a studovat ho do hloubky. Poté se ti totiž otevřou brány do tlumočení a překladatelství.

INTERPRETER

Stát se kvalifikovaným tlumočníkem či překladatelem není jen tak. Je potřeba mít vystudované vysokoškolské vzdělání s konkrétním zaměřením, ale není to jen o tom. Člověk by měl mít taky motivaci a do určité míry i talent, aby znal všechny gramatické a slovní obraty v jak rodném, tak i cizím jazyce, různé slangové výrazy, nářečí, ale také je kolikrát třeba se zaměřit na jazyk z jednoho konkrétního hladiska (např. ekonomika, strojírenství, business, atd.). Není to vůbec jednoduché pohybovat se na takové úrovni rovnou ve dvou jazycích, ale zvládnout se to dá.

Tlumočník

Já si osobně myslím, že z těchto dvou vybraných profesí je tlumočník velmi těžkým oborem. Proč? Od tlumočníka se očekává rychlá a adekvátní reakce na okolí. Nejen tedy, že se musí umět přesně a výstižně vyjadřovat ve dvou jazycích (z nichž jeden je mateřským jazykem), znát různé gramatické kličky, mít všeobecné povědomí o velké škále oborů a zájmů, ale také být obezřetný, reagovat na své okolí a stále udržovat pozornost. Lidé, pro které se tlumočí, jsou různí. Mohou mluvit rychle, pomalu, skákat z jedné myšlenky na druhou, ale přitom je stále důležité správně reagovat a orientovat se.

Překladatel

Překladatel to má o něco lehčí. Překládá různé spisy, dokumenty, knihy, víceméně cokoliv, co lze přeložit. Má možnost přemýšlet nad správnou formulací a není tudíž tolik pod tlakem času. Nicméně, od překladatele se očekává, že má výborné znalosti gramatiky a stylistické schopnosti ve svém mateřském jazyce, umí rozpoznávat jednotlivé nuance jazyka. Také je důležitá určitá odbornost. Zatímco u tlumočníka se počítá s obecným přehledem, u překladatele obecný přehled nestačí. Je třeba, aby se ve zvolené odborné oblasti neustále vzdělával, učil se nová slovíčka a stal se tak odborníkem.

Tak co? Chtěl/a bys dělat jednu z těchto profesí? Jaká se ti líbí nejvíc?

A pokud nevíš, na který jazyk se zaměřit, třeba ti výběr z našich dostupných jazyků pomůže. Nauč se s námi!

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...