Za co všechno platíte ve veřejném kurzu?

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

Navštěvovali jste někdy veřejný kurz a položili jste si otázku, proč jsou tyto kurzy tak levné? Za co vlastně ve veřejném kurzu platíte?

COURSE

Hodiny, které se nikdy nezruší

Nejvyšší prioritou veřejného kurzu je to, že hodiny probíhají vždy v uvedený čas a nikdy se Vám nezruší. Myšlenka, že byste přišli do výuky a lektor tam nebyl, je nepřípustná. V IJV jsou všichni lektoři důkladně proškoleni a velmi dobře vědí, co se od nich očekává.

Práce lektora

Očekáváme od nich, aby byli vždy na výuku řádně připraveni. Není možné, aby lektor teprve na hodině otevřel učebnici a začal přemýšlet, „co s Vámi bude vlastně dělat“. Možná jste to někdy zažili, ale je to velice neprofesionální, že? A hlavně to poznáte již na první hodině, zda se lektor připravuje na hodinu či nikoliv.

Na konci každého veřejného kurzu Vám lektor vypracuje písemné hodnocení, které si můžete přečíst na našich klientských stránkách IJV24. Dozvíte se, co jsou Vaše klady, nebo v čem byste se naopak měli zlepšit.

Studijní plán

K tomu, aby byl lektor řádně připravený na hodinu, musí postupovat podle schváleného studijního plánu, který je předem připravený. Studijní plán určuje tempo výuky, tzn. kolik vyučovacích hodin se lektor bude věnovat jednotlivým částem. Učebnici proberete vždy celou.

Jazykové učebnice

Komplexnost výuky završují i učebnice, které si můžete zakoupit v našem on-line obchodu s výraznou slevou. Nemusíte běhat nikde po knihkupectvích a složitě shánět určené učebnice. Během Vašeho kurzu Vám také některé tituly doporučíme. Velké oblibě se zvláště těší „zjednodušená četba“, kterou Vám doporučíme také na klientských stránkách IJV 24.

A teď trochu počítání…

Cena veřejného kurzu v podstatě zahrnuje náklady spojené s výukou, práci lektora, pronájem učeben, kontrolu odučených hodin a spoustu dalších výdajů spojených s administrativou. Pokud si spočítáte, kolik Vás stojí jedna hodina v kurzu, musíte dojít k závěru, že tak nízká cena není jen tak a musí být něčím podmíněná. V našem případě je to minimální počet studentů v kurzu. Abychom kurz mohli otevřít, minimum uchazečů v kurzu nesmí být nižší než 6.

Navíc musíme brát také v úvahu, že výuka probíhá v lukrativním místě v paláci Lucerna v Praze 1.

Na závěr…

Veřejné kurzy jsou zkrátka určeny pro každého, kdo chce cizí jazyk studovat. Nejsou drahé, přístup tam má každý a jsou naopak velmi kvalitní. Mají svá pravidla a ta jsou pro všechny účastníky veřejného kurzu stejná.

Autor
článku

IJV

Mohlo by se hodit...