Záhada jménem “status studenta“

26.6.2012
Pomaturitní studium

Co to znamená být student?

Za studenta lze považovat osobu, která se soustavně připravuje na budoucí povolání - tedy studuje v denním studijním programu - na střední nebo vysoké škole, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Další možností je studium na jazykových školách, v ročním pomaturitním kurzu, které jsou uvedeny ve vyhlášce MŠMT č. 167/2006 Sb.

Jaké výhody status studenta nabízí?

Stát za vás stále platí sociální a zdravotní pojištění. Můžete využívat studentských slev, úlev na daních, na jízdném, vstupném, vedení účtu v bance zdarma, atd. Možností, jak ušetřit, je opravdu mnoho.

Ztrácím status ve chvíli, kdy odmaturuji?

V zásadě platí, že absolvent střední školy má status studenta až do 31. srpna školního roku, v němž úspěšně ukončil studium. Absolventi, kteří studium přerušili či nedokončili, se od data ukončení či přerušení studia již za studenty nepovažují.
Většina studentů středních škol pokračuje ve studiu na vysoké škole, a tudíž během měsíců prázdnin, které jsou přechodem mezi jednotlivými studii, neplatí zdravotní ani sociální pojištění a není povinen se hlásit na žádný úřad. V této době je student z hlediska zdravotního pojištění považován za nezaopatřené dítě, jež se soustavně připravuje na budoucí povolání a z hlediska sociálního pojištění je toto období považováno za náhradní dobu pojištění.

Nezvládl jsem maturitu v prvním termínu, co teď?

Nebojte se, i v takové situaci existuje řešení! Na rozdíl od vysoké školy, do ročního pomaturitního kurzu můžete nastoupit i v případě, že jste ještě nezískali ono vytoužené maturitní vysvědčení. Ve chvíli, kdy úspěšně složíte opravnou maturitní zkoušku a předložíte své maturitní vysvědčení, získáte opět status studenta. Musíte si jen dávat dobrý pozor, abyste to stihli do konce roku, ve kterém jste měli řádně maturovat. Uvedu příklad: Máte maturovat v červnu 2011, neuspějete a zkoušku si zopakujete v listopadu 2011. V tomto případě máte na status nárok, kdybyste však opravnou zkoušku skládali až v lednu 2012, nárok na status se na vás již nevztahuje. Takže pozor na termíny!

Jak se dá snadno získat status studenta na celý školní rok 2011/12

Jednoduše! Přihlaste se do pomaturitního studia v IJV, naučte se perfektně anglicky, získejte spoustu nových zkušeností, přátel a prodlužte si studentský život se všemi jeho výhodami! Studujte v IJV!

Autor
článku

Jitka Novotná
Jitka Novotná
Jitka přistupuje ke klientům s vysokou dávkou profesionality a maximální péčí s cílem přizpůsobit vše jejich individuálním potřebám a požadavkům. Najít nebo zajistit jazykový kurz přesně podle přání klienta pro ni není jen práce, ale i posláním.

Mohlo by se hodit...