Zaměstnáním lektora vše v IJV teprve začíná

9.8.2011
Život v IJV

U ostatních jazykových škol vše najmutím lektora končí, u nás v IJV je tomu právě naopak. Zaměstnáním lektora pro nás vše teprve začíná! Po důkladném výběrovém řízení, které má svá jasná kritéria, se vybere odpovídající kandidát, nabídne se mu pracovní poměr a ...

Lektorovy první krůčky

… následuje dvoudenní intenzivní školení, které je rozděleno na dvě části – obecnou a metodickou. Lektor je seznámen s chodem IJV, pravidly, jistými povinnostmi apod. V metodické části se dozví o základních metodických pravidlech, na která by při přípravě hodin neměl zapomenout. Dále tím však školení nekončí.

V prvním (nejpozději druhém) týdnu, tedy poté, co lektor nastoupí do IJV, mu metodik vybere tři kurzy (resp. lektory), z nichž si může dva lektory vybrat, a kam jde na observaci (náslech – pozoruje hodinu svého kolegy/kolegyně). Nováček dostane formulář, kde má vybrány jisté skutečnosti, které má v hodině pozorovat.

Na konci týdne je vyzván metodikem ke společné analýze hodin (náslechů). Společně s metodikem vedou dialog o tom, jak hodina fungovala, z jakých důvodů, a co pro lektora bylo po observacích přínosem.

V následujícím týdnu (resp. třetí týden po nástupu nového lektora) si metodik vybere jednu z lektorových hodin a jde na hospitaci. V ten samý den probíhá společná následná analýza této hodiny s metodikem. Dbáme na zpětnou vazbu a snažíme se proto co nejdříve odhalit lektorovy kvality a také oblasti pro zlepšení ihned po nástupu do IJV. Pokud je vše podle metodikova uvážení na první hospitaci v pořádku, lektor je hospitován v pravidelných časových intervalech (minimálně 4x do roka). Opět probíhá zpětná vazba, návrhy na možnosti zlepšení hodin, ke kterým se používají interní formuláře IJV.

Měli by se lektoři vzdělávat i dále?

Zdokonalování kvalit lektorů a jejich profesní růst hospitacemi nekončí. Pravidelně každý měsíc pořádáme pro lektory školení (anglická a česká). Lektoři spolupracují s metodikem a společně vytvářejí témata, která je zajímají a o kterých by se rádi dozvěděli více. Jedná se především o jistou nadstavbu (např. jak efektivně učit slovní zásobu/gramatiku, jak motivovat své studenty, jak napsat vypovídající slovní hodnocení apod.).

Školení je vždy postaveno na teoretickém základu, který je převeden do praxe. Znamená to tedy, že se lektoři aktivně při školení zapojují, plní různé úkoly spojené s tématem a vedou diskuse na probíranou problematiku, vždy se zabýváme dvěma stranami mince (co ve výuce funguje, co nefunguje a snažíme se společně přijít na důvody proč tomu tak je). Ze školení si odnášejí podpůrné materiály pro další využití při práci nebo ve výuce.

Pokud mají lektoři sami zájem, v knihovně IJV mohou najít nejen podpůrný materiál pro své studenty (učebnice, cvičebnice apod.), ale mohou si zde vypůjčit také tituly, které slouží pro sebevzdělávání a které se zabývají metodikou výuky. V neposlední řadě mají také všichni možnost inspirovat se o moderních metodách výuky v časopise the Teaching Professional, který je v IJV každému učiteli přístupný.

Přibližme se ideálům

Nic není ideální a není mnoho dokonalých. U nás v IJV se však i přesto snažíme k dokonalosti posunout kvality našich lektorů a jejich odvedenou práci. A proto - zaměstnáním lektora to vše v IJV teprve začíná!

Autor
článku

Lucie Potužáková
Lucie Potužáková
Lucka předává své několikaleté zkušenosti s výukou našim lektorům a každý den tráví zlepšováním metodických přístupů v IJV a hledáním cest jak ještě lépe učit cizí jazyk

Mohlo by se hodit...