Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Francouzština pro úplné začátečníky I
6-8 studentů
S2215 A1 20. 10 - 16. 2 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Alter Ego+ A1 lekce 1-2 4 790 Kč
3 193 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná francouzština - Francouzština pro úplné začátečníky I

Jazyková úroveň A0
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Alter Ego + A1
Studijní plán Lekce 1 - 2
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy francouzštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Alter Ego + A1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přídavná jména - národnosti
 • slovesa být/mít
 • časování sloves v přítomném čase
 • tvoření záporu pomocí "ne... pas"
 • přivlastňovací přídavná jména
 • neurčitý a určitý člen
 • uzavřené otázky
 • ukazovací přídavná jména

Slovní zásoba

 • abeceda
 • jazyky, země, národnosti
 • dny v týdnu, měsíce v roce, čas
 • čísla
 • rodné město
 • ubytování
 • chutě
 • vybavení domácnosti (nábytek)
 • barvy a tvary
 • zdvořilé fráze při setkání
 • psaní pohlednice

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Francouzština pro falešné začátečníky III
6-8 studentů
S2217 A1 17. 10 - 6. 2 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Alter Ego+ A1 lekce 5-6 4 790 Kč
2 874 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná francouzština - Francouzština pro falešné začátečníky III

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Alter Ego + A1
Studijní plán Lekce 5 - 6
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy francouzštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem poloviny úrovně A1 (již umí časovat slovesa v přítomném čase, tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, přivlastňovací přídavná jména, reflexivní slovesa v přítomnosti, časové údaje vyjadřující pravidelnost, vyjádření blízké budoucnosti (Le futur proche), minulý čas (Le passé composé)...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Alter Ego + A1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • otázky
 • zájmeno s obecnou platností
 • slovesa - vzájemné vazby
 • vyjádření nedávné minulosti a blízké budoucnosti
 • rozkazovací způsob sloves etre a avoir
 • gerundium
 • minulý čas Le passé composé (2)
 • zájmena y, on
 • budoucí čas (Le futur simple)
 • přítomný čas (Le présent continue)

Slovní zásoba

 • dovolená
 • svátky a výročí
 • telefonování
 • cestování
 • popis osoby
 • počasí a klima
 • barvy
 • zeměpisné polohy a názvy
 • venkovní aktivity
 • volný čas a záliby

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Francouzština pro mírně pokročilé I
6-8 studentů
S2218 A2 18. 10 - 31. 1 ÚT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Alter Ego+ A2 lekce 1-2 4 790 Kč Obsazeno

Obecná francouzština - Francouzština pro mírně pokročilé I

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Alter Ego + A2
Studijní plán Lekce 1 - 2
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy francouzštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy francouzštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již umí časovat slovesa v přítomném čase, tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Alter Ego + A2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • zájmena vztažná
 • minulý čas (passé composé, imparfait)
 • nepřímá řeč
 • porovnávání
 • nepravidelná slovesa - příčestí minulé
 • vyjádření času - předložky a spojky
 • minulý čas (plus-que-parfait)
 • příslovce a jejich tvoření (pravidelné, nepravidelné)
 • konjunktiv (subjonctif)

Slovní zásoba

 • přátelství a vztahy
 • popis osoby - charakter
 • sousedské vztahy
 • domluvte si setkání
 • studium, pracovní zkušenosti
 • hledání zaměstnání, životopis, motivační dopis
 • rady a varování

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Francouzština pro mírně pokročilé IV - MINISKUPINA - online
3-5 studentů
S2219 A2 17. 10 - 6. 2 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Alter Ego+ A2 lekce 7-8 5 990 Kč
3 594 Kč
Rezervovat volná místa

Obecná francouzština - Francouzština pro mírně pokročilé IV - MINISKUPINA - online

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Alter Ego+ A2
Studijní plán Lekce 7 - 8
Způsob výuky Online přes Zoom.


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy francouzštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy francouzštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň polovině jazykové úrovně A2 (již umí vyjádřit přítomnost a minulost, tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, znají nepřímou řeč, pasivum...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Alter Ego + A2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • příslovečné určení místa
 • přídavná jména a jejich pozice ve větě
 • zájmena en a y
 • gerundium
 • podmiňovací způsob - vyjádření přání
 • vyjádření příčiny a důsledku

Slovní zásoba

 • volný čas a záliby
 • kluby a spolky
 • dovolená
 • rezervace ubytování
 • kultura - film, filmové ceny
 • hudba, četba - oblíbená kniha
 • vztahy
 • vyjádření vlastního názoru
 • souhlas/nesouhlas, přání, očekávání

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Francouzština pro středně pokročilé I - MINISKUPINA
3-5 studentů
S2220 B1 17. 10 - 30. 1 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Alter Ego+ B1 lekce 1-2 5 990 Kč Obsazeno

Obecná francouzština - Francouzština pro středně pokročilé I - MINISKUPINA

Jazyková úroveň B1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Alter Ego + B1
Studijní plán Lekce 1 - 2
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se francouzštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí francouzštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vtažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, minulý čas složený “passé composé” a nedokonavý “imparfait”, budoucí čas “le futur simple”...)

 • kurz má standardní sylabus

 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní

 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

 

Učebnice

 • Alter Ego + B1

 

Co se v kurzu naučím? 

Gramatika

 • Les pronoms relatifs: simples (rappel), avec des pronoms démonstratifs

 • La mise en relief

 • Le subjonctif présent (rappel)

 • Le subjonctif passé

 • L'infinitif passé

 • Subjonctif ou infinitif après les verbes de sentiment

 • Les comparaisons et les degrés de la comparaison

 • Les pronoms relatifs composés

 • Le discours rapporté au présent (rappel)

 • Le discours rapporté au passé et la concordance des temps

Slovní zásoba

 • Le lexique lié à l'image, les vêtements

 • Les comportements

 • Les qualités et les défauts; professionnels

 • La chirurgie esthétique

 • Les sentiments d'amitié et d'amour

 • Le lexique de la consommation

 • L'utilisation d'Internet

 • Le lexique de la négociation

 

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Konzultace zdarma

Uvažujete nad jazykovým kurzem IJV? Potřebujete poradit, který by pro vás byl ten pravý? Tato konzultace je určena právě vám. Zjistíme vaše individuální potřeby a navrhneme to nejlepší možné řešení.
Vyplňte své kontaktní údaje a napište zprávu. Ozveme se obratem.

Spojte se s námi!

*na e-mail vám pošleme další informace ke konzultaci a domluvíme přesný termín.

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy francouzštiny

Letní kurzy francouzštiny

když si chcete léto aktivně užít